Visuelle tilgange skaber større forståelse mellem deltagerne på workshops og mellem virksomheder og deres kunder.

Igennem Den lige linje arbejder vi med at afkode kompleksitet og skabe tilgange visuelt og digitalt så brugere og kunder lettere kan forstå komplekse budskaber og herigennem at skabe fælles forståelse, oplevelser og dialog med kunder og interessenter.

Jeg trækker her på min baggrund som illustrator og pædagogik samt digital design, design thinking og interaktions designer til at kunne bruge det visuelle som et værktøj. Samt til hvordan virksomheder herefter kan aktivere historiefortællingen og strategien både eksternt og internt i virksomheden. Det visuelle aspekt hjælper deltagerne til at konkretisere budskab og koncepter således at andre kan forstå dem og samarbejde om dem. Mine erfaringer med facilitering har vist at det ofte er svært for deltagerne at forklarer sig igennem ord da mange holdninger og skjulte budskaber og intentioner kan gemme sig imellem linjerne i hvad der siges og skrives. Ved at gøre det visuelt tvinger man sig selv, til at blive meget konkret og holde fokus på det essentielle, det skaber klarhed hos en selv og sine kollegaer, samarbejdspartnere og kunder. Øvelsen er her at tage fat i kompleksiteten, afkode essensen og gøre det enkelt så alle kan forstå meningen og at gøre det muligt for andre medarbejdere og kunder at interagere med det og udvikle på det.

Sammen med mine partnere fra Ampersand, kan vi tilbyde stærk facilitatorerfaring indenfor strategiudvikling, innovation, design thinking og interaktions design blandet med illustration og grafisk facilitering, til at skabe en knivskarp facilitering med det visuelle som en interaktivt værktøj. Dette styrker og understøtter processen både før under og efter selve workshoppen. Vi bruger illustrationer og grafisk facilitering til at udvikle forretningsmodeller, koncepter og strategier med og for virksomheder. Ved at arbejde visuelt i sin udviklingsproces styrker man den fælles forståelse og skaber dybere ejerskab hos deltagerne. Samt at det visuelle bryder barrierer imellem mennesker og fordrer en kreativ og formidlende tilgang til  udviklingsprocessen. Meget mere om det senere (følg bloggen her eller Twitter og LI ;-)).

Læs mere om konkret hvad en proces kan indeholde her.

Vil du gerne høre mere så ring på 31673020 eller skriv på rs@denligelinje.dk.

Har du et spørgsmål eller kommentar til det jeg har skrevet her eller har du gode erfaringer du vil dele så brug gerne kommentarsporet her i bloggen:).