Mine erfaringer med visuelle workshops og facilitering – samt mine samtaler med andre udviklere og facilitatorer igennem tiden – har vist mig, at det kan være en udfordring at forlænge energien og flowet, fra den udvikling man har i gang. Det kan være svært at sprede ejerskab fra den gruppe der er direkte involveret i workshoppen/processen.

Det kan være svært for deltagerne at formidle og fortælle værdien videre omkring den udvikling der er igangsat. Samt det at sprede visionerne og ejerskabet længere ud i organisationen efterfølgende kan kræve stor indsats efterfølgende en proces. Her kan det visuelle sprog være med til at styrke og skærpe den formidling.

Det visuelle sprog

Med det visuelle sprog menes enkle værktøjer til en visualiserings værktøjskasse. Værktøjskassen gør, at det bliver nemmere for deltagerne at tegne enkle elementer og figurer. Dette bruges til at gøre det talte og skrevne nemmere at tage fat i og interagere med.

Det bruges som et supplement og understøttelse for det skriftlige og talte igennem en workshop. Igennem dette forløb fanger man det essentielle og gør det lettere forståeligt og tilgængeligt. Det opsamlede kalder jeg her for den visuelle kerne. Ved sammen at skabe en visuel kerne med den gruppe der er med i workshoppen, får man udviklet formidling som man kan bruge internt og eksternt. Dette kan bruges til at styrke og udvikle videre på udviklingen efterfølgende. Det kan bl.a. gøres ved at sørge for at et af processens endemål bl.a. er et visuelt dokument, hvilket kan bruges direkte til formidling og fortælling.

Vi arbejder her hovedsageligt med 3 visuelle elementer:
  • Plakat: Vi bruger her plakaten der udvikles i en grafisk faciliteringsproces, som et element der indeholder den dynamik og bevægelse der er igangsat i workshoppen. Kunder har haft glæde af plakaten på flere måder efter en workshop eller udviklingsproces. Nogle har brugt plakaten som et logo til mailsignatur, et postkort eller som et visuelt element på “om os” siden på deres hjemmeside eller anden webrepræsentation. Det kan også bruges som et præsentationselement istedet for, eller supplerende til, en powerpoint præsentation. Andre har brugt plakaten printet i overstørrelse, til at hænge op på en central gang eller i kantinen på virksomheden. På denne måde bliver den et centralt omdrejningspunkt for dialog og samtale i virksomheden.
  • Idékatalog: En anden tilgang er at få alle input indsamlet i et samlet dokument med procesopsamling i en blanding af sproglig og visuel formidling. Et dokument der kan bruges til at viderføre og opsamle på en proces.
  • Video/animation: Et samlet visuelt sprog fra en workshop kan desuden opsamles ved at animere eller aktivere det i en kort video, videoen kan bruges både eksternt og internt til storytelling og markedsføring.

Alt dette er med til at skabe ejerskab og sprede energien fra en igangværende eller afsluttet proces.

Styrk broen til formidling (og bedre forståelse)

Det der ofte viser sig er at det visuelle er med til at styrke formidlingen og klarheden omkring den fortælling og proces virksomheden har sat i gang. Samt hvordan de herefter lettere kan tage fat i elementerne og operationalisere dem i organisationen.

Herudover bliver det mere tilgængeligt for slutbrugerne/kunderne. Det gør at de lettere kan forstå den værdi og vision som virksomheden eller organisationen tilbyder. Det bliver derfor nemmere efterfølgende at få testet koncepter og tilgange af med mennesker udefra (…eller indefra:-)).

Styrk deltagernes visuelle sprog

For at styrke deltagernes fornemmelse for ejerskab yderligere er det vigtig for mig, at det visuelle der udvikles er et interaktivt element. Samt at det er åbent til at interagere med og udvikle på.

Dette gør Den lige linje både ved at placere illustrationerne som en aktiv del af processen. Så det på den måde ikke udelukkende et dokumenterende element. Herudover er det vigtigt for mig at involvere gruppens eget visuelle sprog i workshoppen. Det vil sige at deltagerne selv bruger det visuelle sprog som et aktivt element, samt at dette også er synligt efterfølgende. Det åbner op for at andre lettere kan interagere med det plus at det spreder ejerskab. Desuden er det med til at gøre processen ekstra sjov og engagerende at deltage i.

Det visuelle bryder ofte egne grænser, hvis man ikke er vant til at bruge det visuelle sprog. Herudover bryder det eventuelle barrierer mellem deltagerne ned. Man finder i denne proces, ud af at man ikke behøver at tegne flotte tegninger for at gøre sig forståeligt enkelthed er nøglen. Herigennem bliver det tydeligt hvor effektfyldt det visuelle er til at skabe bedre forståelse, interaktion og kreativitet.

Se mere om de visuelle elementer vi tilbyder til at styrke ejerskab og storytelling efter en workshop 

Har du en ekstra halv time? så hør meget mere om erfaringer med det visuelle sprog af Dan Roam: https://policyviz.com/podcast/episode-131-dan-roam/

Har I egne erfaringer som i mener virker godt til at skabe ejerskab, styrke formidling eller noget helt tredje. Så skriv det gerne her under.